Gör Add-Hoc Analyser med Pivottabeller och Grafer direkt i NetSuite Financials First

Gör Affärsanalyser och rapporter direkt i webbläsaren i realtid mot ert NetSuite data med SuiteAnalytics. Publicera sen dessa pivot-tabeller och grafer på användares dashboards.

Filmen publicerades på NetSuites publika YouTube kana